Basant Bahar (1956) Free Online Movie Watch

basant-bahar-1956

Starring:

Bharat Bhushan … Gopal,
Nimmi … Gopi,
Kumkum … Radhika (as Kum Kum),
Manmohan Krishna … Lehri Baba,
Parsuram (as Parashram),
Chand Burke … Leelabai (as Chand Burque),
Shyam Kumar,
S.K. Prem,
Babu Raje,
S.B. Nayampalli (as Nayam Pally),
Indira,
Chandrashekhar … Emperor (as Chandra Shekhar),
Leela Chitnis … Gopal’s mom,
Om Prakash … Narsin

Director:

Raja Nawathe

Server 1 – Youtube

Watch Full Movie

248 views

Starring: Bharat Bhushan … Gopal, Nimmi … Gopi, Kumkum … Radhika (as Kum Kum), Manmohan Krishna … Lehri Baba, Parsuram (as Parashram), Chand Burke … Leelabai (as Chand Burque), Shyam Kumar, S.K. Prem, Babu Raje, S.B. Nayampalli (as Nayam Pally), Indira, Chandrashekhar … Emperor (as Chandra Shekhar), Leela Chitnis … Gopal’s mom, Om Prakash … […]

Movie reviews

Similar movies